Dohodki iz kapitalskih dobičkov

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Nerezident mora vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto.

Po  Zakon o dohodnini se dohodki fizične osebe glede na njihovo naravo obravnavajo različno. Dohodek iz zaposlitve; dohodek iz dejavnosti, pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov; dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki se v načelu obdavčujejo tako, da se vključujejo v letno dohodninsko napoved oziroma prek letne davčne osnove, sintetično prek progresivnih stopenj in ob upoštevanju davčnih olajšav.

Dohodki iz kapitala pa se od leta 2006 dalje ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, ker se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek. Ti dohodki se obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 27,5 % (za leto 2019 in prej po 25 %) odstotkov, in brez upoštevanja davčnih olajšav.

ZDoh-2 vključuje med dohodek iz kapitala:
--> obresti
--> najemnine (fizične osebe)
--> dividende in
--> dobiček iz kapitala, pri čemer se za kapital štejejo:
a) nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju,
b) vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja
c) investicijski kuponi.


Natisni   E-naslov