Niste prejeli temeljnega dohodka 1-3 2021?

Če kdo od samozaposlenih še ni prejel temeljnega dohodka za obdobje januar, februar ali marec 2021, potem preverite, če ste mogoče na dan oddaje vloge zamudili s plačilom kakšne davčne ali nedavčne obveznosti pri FURS.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Primer : decembrski DDV zapade v plačilo konec januarja, stranka pa je vlogo oddajal 30.1. Ker je 31.1. nedelja je DDV zapadel v plačilo 29.1. in s tem stranka ni izpolnjevala pogojev za prejem pomoči.

Če se zapadle obveznosti plačujejo na dan vložitve izjave, je potrebno pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.

Prav tako je pomembno, da preverite, da imate poleg davčnih terjatev plačane tudi nedavčne obveznosti (eKarticaC).

Torej, če temeljnega prihodka še niste prejeli in ste do njega upravičeni preverite svoje obveznosti pri FURS in vlogo še enkrat oddajte. Časa imate do 30.3.2021, v skrajnem primeru do 31.3.2021.
 


Natisni   E-naslov