Odločbe o odmeri letnega dopusta

Obveznost delodajalcev, ki velja od aprila 2013 in prav, da je potrebno  zaposlene najkasneje do konca meseca marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, je delodajalcem že dobro prišla v navado, pa vendarle ni odveč o tem še enkrat zapisati par pojasnil.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Delodajalec lahko to stori na klasičen način v pisni obliki in z osebno vročitvijo obvestila zaposlenemu, lahko pa ga obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, če takšno uporabo zagotavlja in nalaga delodajalec.

Pisali smo že:
--> Odmera letnega dopusta po kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo
--> Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta
--> Kriteriji za odmero letnega dopusta v gostinstvu in turizmu
--> Določila Zakona o delovnih razmerjih glede izrabe letnega dopusta
--> Število dni letnega dopusta
--> 
Ne pozabite na odmero letnega dopusta

Seveda tozadevni presečni datum 31. marec ne velja za tiste primere, ko delavca zaposlimo po tem datumu. V takšnem primeru predlagamo odmero sorazmernega dopusta za tekoče leto že v sami pogodbi o zaposlitvi ali pa s posebnim pisnim obvestilom in to čimhitreje po nastopu dela. Pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas je obvezna sestavina pogodbe tudi način izrabe letnega dopusta, zato naj se predvideni datum izrabe dopusta opredeli že v sami pogodbi o zaposlitvi. Vsekakor bi moral biti dopust izrabljen že pred iztekom takšne pogodbe. Zagotovo gre za napačno postopanje, ki se sem ter tja v praksi še vedno kdaj zgodi, če se delavcu zaradi neizrabljenega dopusta pred iztekom časa, pogodbo o zaposlitvi podaljša z namenom izrabe dopusta.

VIR: OZS.si


Natisni   E-naslov