Imate idejo za posel? Kako veste, ali je dobra?

Navajamo pet meril, po katerih lahko presodite, kako dobra je vaša poslovna ideja.

Ste podjetniški tip, dovolj organizirani in disciplinirani (ter imate potrebna zagonska sredstva)? Potem se lahko tudi vi podate v podjetniške vode. Za samostojno podjetniško pot se nekateri odločijo, ker jih žene podjetniška žilica, drugi, ker ne dobijo službe. Najbolj priljubljeni obliki ustanavljanja pravnih subjektov sta ustanovitev s.p. ali d.o.o. In zdaj najpomembnejše vprašanje: imate dobro poslovno idejo?

PREBERITE TUDI:
Računovodstvo za startupe oz. zagonska podjetja
Razpis: Žensko podjetništvo za leto 2018
ABC zamenjave računovodstva za prihodnost


Dobra poslovna ideja ne zahteva nujno visokih zagonskih stroškov, v nekaterih primerih je posel mogoče začeti tudi z minimalnim vložkom, predvsem v sedanjem času različnih oblik množičnega financiranja oziroma crowdfundinga. Vendar pa uresničitev poslovne ideje zahteva njen razvoj, ustanovitev podjetja, razvoj izdelka (ali storitve) ter vstop na trg.

Faze razvoja ideje in podjetja
Prva faza je namenjena nastanku, razvijanju in testiranju poslovne ideje. Sledi zagonska faza, v kateri podjetnik oblikuje novo podjetje ter pripravi poslovni načrt, ki je temeljni dokument vseh nadaljnjih korakov. A kljub temu v tej fazi podjetnik še ne vstopi na trg. Razširitvena faza omogoča širitev poslovanja, analize trga in razvoj izdelka ali storitve ter je namenjena zagotavljanju potrebnega dodatnega kapitala. Opcijsko kot zadnji fazi nastopita še faza zamenjave kapitala ter faza odkupa podjetja, ko je podjetje že dodobra razvito, uspešno posluje na trgu, izvajata pa se z nakupom delnic ali dela podjetja od starih delničarjev.

Praktični poudarki
Pozorni morate biti, da je vaša poslovna ideja dobro oblikovana in podprta z ustreznimi analizami trga. Pripraviti morate poslovni načrt in upoštevati, da bodo v prvih mesecih prihodki manjši, fiksni stroški (najem prostora, prispevki za socialno varnost in drugi stroški, ki so odvisni od dejavnosti) pa bodo morali biti kriti, zato je dobro imeti nekaj prihrankov oziroma zagonskega kapitala, iz katerih boste črpali sredstva v času uvajanja dejavnosti, ko prihodki še ne bodo zadostni. Ne tako malo podjetnikov je propadlo, ker so se poslovne dejavnosti lotili preveč nepremišljeno. Po drugi strani pa je veliko uspešnih podjetnikov doseglo uspešno kariero, ki je nikoli ne bi mogli, če bi bili zaposleni pri drugem delodajalcu.

Pet kazalnikov dobre poslovne ideje
Pri vseh navedenih postavkah, ki smo jih navedli, je morda najpomembnejša začetna faza, v kateri sami precenjujete svojo idejo. Ta presoja pogosto odloči o tem, ali se boste podali na podjetniško pot izzivov. Kako torej prepoznati dobro poslovno idejo?

1. Podjetniška kultura
Ali nosilci z idejo ustvarjajo pozitivno ozračje, ozračje uspeha in dober zgled za slovensko podjetniško okolje? Je idejo zaradi njenih pozitivnih značilnosti in pozitivne podjetniške kulture nosilcev vredno predstaviti javnosti?

2. Inovativnost
Koliko so izdelki/storitve/poslovni model/poslovni procesi nekaj novega in izvirnega? Ali temeljijo na lastnem znanju in razvoju in so izvirni v domačem oziroma svetovnem merilu?

3. Podjetnik in podjetniška skupina
Ali so nosilci ideje sposobni prepričljivo in realno predstaviti idejo, strategijo, uvedbo in poslovne cilje? Ali imajo znanja in vedo, kako načrtovati pomembne poslovne funkcije podjetja (financiranje, trženje, kadre …)?

4. Tržna privlačnost podjetniške ideje
Ali je podjetniška ideja jasna glede tega, kako konkretno bo vstopila na trg in zadovoljevala potrebe kupcev? Ali imajo načrtovani izdelki oziroma storitve prepričljivo vrednost za uporabnika in morebitni trg v panogi?

5. Pomen ideje za širše družbeno okolje
Ali ideja lokalnemu in širšemu okolju prinaša prednosti: večjo rast, zaposlovanje, novo kakovost življenja in podobno? Je skladna s sodobnimi načeli varstva okolja in trajnostnega razvoja?

Če ste na večino vprašanj odgovorili pritrdilno, je vaša ideja zrela za uresničitev in zelo verjetno gre za dobro poslovno idejo, s katero lahko uspete.

Preverite tudi --> Brezplačno svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

POVEZANI ČLANKI:
5 usodnih napak start-up podjetij
Start Upi

VIR: pro.Finance.si, 21.05.2018


Natisni   E-naslov